سلام دوستان عزیز , شما از طریق ارسال مشخصات خود در اینجا میتوانید ثبت نام کنید و از امکانات چاشنی لذت ببرید.

لحظات خوشی را برای شما آرزومندم.

ﮐﯿﮏ ﺷﮑﻼﺗﯽ ﻣﺨﺼﻮﺹ

زمان آماده سازی :1 ساعت و 45 دقیقه

بازدید : 440 2 کاربر درحال خواندن این مطلب

نویسنده:

تاریخ:

آرد2 لیوان
شکر1 لیوان
پودر کاکائو10 قاشق غذاخوری
کره100 گرم
شیر ولرم1/2 لیوان
تخم مرغ4 عدد
شکلات تخته ای100 گرم
بکینگ پودر1 قاشق چایخوری
نمک1/4 قاشق چایخوری
 
امتیاز شما به این آموزش چنده؟
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
( 1 رای _ میانگین : 5٫00 از 5 )

ﮐﯿﮏ ﺷﮑﻼﺗﯽ ﻣﺨﺼﻮﺹ

برای تهیه ﮐﯿﮏ ﺷﮑﻼﺗﯽ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺷﮑﻼﺕ ﺗﺨﺘﻪ ﺍﯼ ﻭ ﮐﺮﻩ ﺭﺍ ﺩﺍﺧﻞ ﮐﺎﺳﻪ ﺍﯼ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ ﻭ ﺭﻭﯼ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺑﺨﺎﺭ ﺁﺏ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺁﺏ ﺷﻮﺩ ﺳﭙﺲ ﺷﮑﺮ ﻭ ﭘﻮﺩﺭ ﮐﺎﮐﺎﺋﻮ ﺭﺍ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻭ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﮐﻨﯿﺪ ، ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﻮﺍﺩ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﯿﺮ ﻭﻟﺮﻡ ﺭﺍ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ ، ﮐﻤﯽ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺑﺨﺎﺭ ﺁﺏ ﺑﺮﺩﺍﺭﯾﺪ ﻭ ﮐﻨﺎﺭﯼ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﯾﻪ ﺷﮑﻼﺗﯽ ﺧﻨﮏ ﺷﻮﺩ . ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺍﺧﻞ ﮐﺎﺳﻪ ﺍﯼ ﺑﺸﮑﻨﯿﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻫﻤﺰﻥ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﻒ ﮐﻨﺪ ﺳﭙﺲ ﻣﺎﯾﻪ ﺷﮑﻼﺗﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ ﻫﺎﯼ ﺯﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻫﻤﺰﻥ ﮐﻤﯽ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﮑﯿﻨﮓ ﭘﻮﺩﺭ ﻭ ﻧﻤﮏ ﺭﺍ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﻣﺠﺪﺩ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﯾﻪ ﮐﯿﮏ ﯾﮑﺪﺳﺖ ﺷﻮﺩ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﯾﻪ ﮐﯿﮏ ﯾﮑﺪﺳﺖ ﺷﺪ ﺁﺭﺩ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﻣﺎﯾﻪ ﮐﯿﮏ ﺍﻟﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺷﻖ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﮐﻨﯿﺪ ‏( ﮐﻢ ﮐﻢ ﺍﺭﺩ ﺭﺍ ﺍﻟﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺩﻭﺭﺍﻧﯽ ﻭ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺟﻬﺖ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﯾﻪ ﮐﯿﮏ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ ‏) ، ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﮐﺎﺭ ﻣﺎﯾﻪ ﮐﯿﮏ ﺭﺍ ﺩﺍﺧﻞ ﮐﺎﺳﻪ ﺍﯼ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ ﻭ ﺭﻭﯼ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ۲ ﺳﺎﻋﺖ ﺩﺭ ﺟﺎﯼ ﮔﺮﻣﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﮐﻨﺪ . ﺗﻪ ﻗﺎﻟﺐ ﮐﯿﮏ ﮐﺎﻏﺬ ﺭﻭﻏﻨﯽ ﺑﯿﻨﺪﺍﺯﯾﺪ ﻭ ﺩﯾﻮﺍﺭﻩ ﻫﺎﯼ ﻗﺎﻟﺐ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﭼﺮﺏ ﮐﻨﯿﺪ ﺳﭙﺲ ﻣﺎﯾﻪ ﮐﯿﮏ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ ﻭ ﺩﺍﺧﻞ ﻓﺮﯼ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﺩﻣﺎﯼ ۱۸۰ ﺩﺭﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮﺍﺩ ﺭﻭﺷﻦ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯾﺪ ﻭ ﮔﺮﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ۴۵ ﺗﺎ ۶۰ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﯿﺪ ‏( ﺩﻣﺎﯼ ﻓﺮﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺲ ﺍﺯ ۴۵ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﮐﯿﮏ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ، ﺧﻼﻝ ﭼﻮﺑﯽ ﯾﺎ ﭼﺎﻗﻮﯾﯽ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﮐﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺗﻤﯿﺰ  ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺁﻣﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﯿﮏ ﺷﮑﻼﺗﯽ ﭘﺨﺘﻪ ﺍﺳﺖ ‏).
ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﺨﺖ ﮐﯿﮏ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻓﺮ ﺧﺎﺭﺝ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﮐﻤﯽ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﯿﮏ ﺧﻨﮏ ﺷﻮﺩ ﺳﭙﺲ ﮐﯿﮏ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻗﺎﻟﺐ ﺧﺎﺭﺝ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺑﻪ ۲ ﯾﺎ ۳ ﻻﯾﻪ ﺑﺮﺵ ﺑﺰﻧﯿﺪ ، ﻣﯿﺎﻥ ﻻﯾﻪ ﻫﺎﯼ ﮐﯿﮏ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﺎﻣﻪ ﻓﺮﻡ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﺳﺲ ﺷﮑﻼﺗﯽ ﯾﺎ ﺧﺎﻣﻪ ﺷﮑﻼﺗﯽ ﻭ … ﺗﺰﯾﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ ، ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻭﯼ ﮐﯿﮏ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﯿﺪ ﺍﺯ ﺷﮑﻼﺕ ﺗﺨﺘﻪ ﺍﯼ ﺧﺮﺩ ﺷﺪﻩ ﻭ … ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ.

ﮐﯿﮏ ﺷﮑﻼﺗﯽ ﻣﺨﺼﻮﺹ شما آماده است. نوش جان

ﮐﯿﮏ ﺷﮑﻼﺗﯽ ﻣﺨﺼﻮﺹ

چاشنی، آشپزی ایده ها

لینک کوتاه این مطلب
http://chashnee.ir/?p=1277
نظرتون درباره این آموزش چیست!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرات کاربران
لطفا نظره خود را راجب این آموزش بدهید
تا کنون نظری ثبت نشده است ، شما اولین کاربره صاحب نظره ما باشید »ارسال دیدگاه«

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *