سلام دوستان عزیز , شما از طریق ارسال مشخصات خود در اینجا میتوانید ثبت نام کنید و از امکانات چاشنی لذت ببرید.

لحظات خوشی را برای شما آرزومندم.

شیرینی باقلوا

زمان آماده سازی :2 ساعت

بازدید : 4325 2 کاربر درحال خواندن این مطلب

نویسنده:

تاریخ:

تخم مرغ 3 عدد
شیر 1 لیوان
ماست 1 لیوان
روغن مایع 1 لیوان
بکینگ پورد 1 بسته
مغز گردو 500 گرم
کره 400 گرم
پودر دارچین 1 قاشق غذاخوری
پودر هل 1 قاشق غذاخوری
آرد سفید به مقدار لازم
پودر نشاسته به مقدار لازم
شکر 4 لیوان
آب 4 لیوان
آب لیمو 2 قاشق غذاخوری
امتیاز شما به این آموزش چنده؟
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
( 1 رای _ میانگین : 5٫00 از 5 )

شیرینی باقلوا

ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ ﻫﺎ، ﺷﯿﺮ ﻭ ﻣﺎﺳﺖ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺭﻭﻏﻦ ﻣﺎﯾﻊ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﮐﻨﯿﺪ.

ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮﺏ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﮑﯿﻨﮓ ﭘﻮﺩﺭ ﻭ ﺁﺭﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ آﻥ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.

آﺭﺩ ﺭﺍ ﻗﺎﺷﻖ ﻗﺎﺷﻖ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﻤﯿﺮﯼ ﻟﻄﯿﻒ ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎﯾﺪ.

آﺭﺩ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺍﯼ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻤﯿﺮ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻧﭽﺴﺒﺪ.

ﺧﻤﯿﺮ آﻣﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﭼﻨﺪ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺩﺭ ﺩﻣﺎﯼ ﺍﺗﺎﻕ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﯿﺪ ﻭ ﺭﻭﯾﺶ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﺮﻃﻮﺏ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ.

ﺍﺯ ﺧﻤﯿﺮ ﺗﮑﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﯾﮏ ﮔﺮﺩﻭ ﺟﺪﺍ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺭﻭﯼ ﻫﺮ ﺗﮑﻪ ﺭﺍ ﮐﻤﯽ ﭘﻮﺩﺭ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﺑﭙﺎﺷﯿﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻭﺭﺩﻧﻪ ﭘﻬﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﻤﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻧﺎﺯﮎ ﺷﻮﺩ.

ﺧﻤﯿﺮﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮﺭﺕ آﻣﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ.

ﮐﻒ ﺳﯿﻨﯽ ﻓﺮ ﺭﺍ ﭼﺮﺏ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻻﯾﻪ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺧﻤﯿﺮﻫﺎ ﮐﻒ ﺳﯿﻨﯽ ﺑﭽﯿﻨﯿﺪ ﻭ ﺭﻭﯾﺶ ﮐﻤﯽ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﺑﭙﺎﺷﯿﺪ.

ﺳﭙﺲ ﻻﯾﻪ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﯿﺪ.

ﺗﺎ ۵ ﻃﺒﻘﻪ ﺭﻭﯼ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﯿﺪ ﻭ ﭘﻮﺩﺭ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﺑﭙﺎﺷﯿﺪ.

ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ۵ ﻃﺒﻘﻪ ﺍﺯ ﻭﺭﻗﻪ ﻫﺎﯼ ﺧﻤﯿﺮ ﺭﻭﯼ ﻫﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﯾﺪ ﻣﻐﺰ ﮔﺮﺩﻭﻫﺎﯼ ﺧﺮﺩ ﺷﺪﻩ ، ﭘﻮﺩﺭ ﺩﺍﺭﭼﯿﻦ ﻭ ﭘﻮﺩﺭ ﻫﻞ ﺭﺍ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺭﻭﯼ ﺗﻤﺎﻡ ﺳﻄﺢ ﺧﻤﯿﺮ ﺑﭙﺎﺷﯿﺪ

ﺑﺎ ﻗﺎﺷﻖ ﮐﻤﯽ ﻓﺸﺎﺭ ﺩﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﻤﯿﺮﻫﺎﯼ ﻻﯾﻪ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﮐﻤﯽ ﺑﻬﻢ ﺑﭽﺴﺒﻨﺪ ﻭ ﻓﻀﺎﯼ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯿﺎﻥ ﺧﻤﯿﺮ ﻭ ﮔﺮﺩﻭﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﭘﺮ ﺷﻮﺩ .

ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻐﺰﻫﺎﯼ ﮔﺮﺩﻭﻫﺎ ﺭﺍ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﺑﺘﺪﺍﯼ ﮐﺎﺭ ﻻﯾﻪ ﻻﯾﻪ ﺭﻭﯼ ﮔﺮﺩﻭﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﻤﯿﺮ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ﻭ ﺍﯾﻨﮑﺎﺭ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ۵ ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﯿﺪ.

ﺑﺎ ﺩﺳﺖ ﺭﻭﯼ ﺧﻤﯿﺮ ﺭﺍ ﮐﻤﯽ ﻓﺸﺎﺭ ﺩﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻻﯾﻪ ﻫﺎﯼ ﺯﯾﺮﯼ ﺑﻬﻢ ﺑﭽﺴﺒﻨﺪ.

ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮ ﺧﻤﯿﺮ ﺑﺎﻗﻠﻮﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭﻭﻥ ﺳﯿﻨﯽ ﭼﯿﺪﻩ ﺍﯾﺪ ﺭﺍ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻣﺮﺑﻊ ﯾﺎ ﻣﺜﻠﺚ ﺑﺮﺵ ﺑﺰﻧﯿﺪ.

ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﻤﺎﻡ ﺗﮑﻪ ﻫﺎ ﯾﮏ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﮐﺮﻩ ﺭﺍ آﺏ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺭﻭﯼ ﺧﻤﯿﺮﻫﺎ ﺑﺮﯾﺰﯾد.

ﺳﭙﺲ ﺑﺎﻗﻠﻮﺍﯼ آﻣﺎﺩﻩ ﻭ ﺑﺮﺵ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻃﺒﻘﻪ ﻭﺳﻂ ﻓﺮﯼ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﺩﺭﺟﻪ ﺣﺮﺍﺭﺕ ۱۸۰ ﺩﺭﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮﺍﺩ ﺭﻭﺷﻦ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ۴۵ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﯿﺪ .

شیرینی باقلوا
برای تهیه شربت باقلوا به صورت زیر عمل کنید

ﺩﺭﻭﻥ ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ ﺍﯼ ﺷﮑﺮ ﻭ ﺁﺏ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ ﻭ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﺟﻮﺵ ﺑﯿﺎﯾﺪ.

ﮐﻤﯽ ﻏﻠﯿﻆ ﺷﻮﺩ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺍﻥ ﺁﺏ ﻟﯿﻤﻮ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

ﭼﻨﺪ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ آﻥ ﺭﻭﯼ ﮔﺎﺯ ﺑﺮﺩﺍﺭﯾﺪ ﻭ آﺭﺍﻡ آﺭﺍﻡ ﺭﻭﯼ ﺑﺎﻗﻠﻮﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ

ﺩﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺳﺮﺩ ﻭ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺩﺍﻍ ﺑﺎﺷﺪ .

نکته در تهیه باقلوا

ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﯿﺪ ﺑﺠﺎﯼ ﺍﺑﻠﯿﻤﻮ ﺍﺯ ﮔﻼﺏ ﻧﯿﺰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺠﺎﯼ ﮔﺮﺩﻭ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﯿﺪ ﺍﺯ ﻣﻐﺰ ﭘﺴﺘﻪ ﯾﺎ ﺑﺎﺩﺍﻡ ﻭ … ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ.

شیرینی باقلوا شما آماده است. نوش جان

شیرینی باقلوا

لینک کوتاه این مطلب
http://chashnee.ir/?p=756
نظرتون درباره این آموزش چیست!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرات کاربران
لطفا نظره خود را راجب این آموزش بدهید

2 پاسخ به “شیرینی باقلوا”

  1. مینا گفت:

    وبلاگ جالب و قشنگی دارید
    از همه مهمتر آموزش های آشپزیتون هم عالیه
    موفق باشید ^_^

    مینا did not rate this post.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *