در حال حاضر امکان ثبت نام در سایت وجود ندارد

سري مستندهاي انقلاب جنسي درباره پديده انقلاب جنسي در جوامع در حال تحول از سنت به مدرنيته است.
قسمت اول آن در موضوع آزادي هاي جنسي، قسمت دوم درباره آزادي ها و حقوق زنان و قسمت سوم درباره پديده مرگ ازدواج سنتي و جنبش عشق آزاد است.
قسمت اول و دوم در كشورهاي اروپايي تصويربرداري شده است، قسمت سوم در كشور روسيه ساخته شده است، روسيه سرزميني است كه جنبش عشق آزاد براي اولين بار در اين كشور به منصه ي ظهور مي رسد.

همچنین گزارش هایی از کشورمان ایران در مستند وجود دارد.

تماشای مستند بینظیر انقلاب جنسی رو از دست ندید.

تماشای این مستند به افراد زیر ۱۸ سال توصیه نمی شود!!

قسمت اول مستند انقلاب جنسی

 

قسمت دوم مستند انقلاب جنسی

 

قسمت سوم مستند انقلاب جنسی